ပေါင်းစပ်ရေနုတ်မြောင်းဘုတ်အဖွဲ့

  • Anti-Corrosion High Density Composite Drainage Board

    Anti-Corrosion High Density Composite Drainage Board

    Geocomposite သည် သုံးလွှာ၊ နှစ်ထပ် သို့မဟုတ် သုံးဘက်မြင်ရှိသော ရေနုတ်မြောင်းများတွင် geosynthetic ထုတ်ကုန်များဖြစ်ပြီး နှစ်ဖက်စလုံးတွင် အပူ-နှောင်ဖွဲ့ထားသော nonwoven geotextile ပါ၀င်သော geonet core ပါရှိသည်။ geonet သည် မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ polyethylene resin၊ bixial သို့မဟုတ် trixial ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ အဆိုပါ nonwoven geotetile polyester staple fiber သို့မဟုတ် long fiber nonwoven geotextile သို့မဟုတ် polypropylen staple fiber nonwoven geotextile ဖြစ်နိုင်သည်။